چطور به راحتی دی ان اس (dns) دامنه را عوض کنیم

چطور به راحتی نیم سرورهای دامنه را عوض کنیم (و آن ها را به سمت یک هاست جدید هدایت نماییم)…