فتح الله نیازی سرپرست گروه مرمت مجسمه نادرشاه در پژوهشگاه میراث فرهنگی گزارشی به مناسبت هفته پژوهش ارائه و درباره گذری بر نتایج حفاظت و مرمت مجسمه صحبت کرد. وی در این گزارش با تکذیب تکان‌های ۲۰ سانتی این مجسمه که چند سال پیش حرف آن بر سر زبان‌ها افتاده […]