قطره مناسب برای پیرچشمی / آستیگمات / ضعیفی چشم       قطره ی vuity اولین قطره ی چشمی دارای FDA جهت درمان پیرچشمی و تاری دید و ضعیفی چشم میباشد. این قطره از توانایی طبیعی چشم و تأثیر بر مردمک چشم عمق دید را افزایش و مشکل بینایی چشم را درمان میکند