وزیر نفت گفت: اختلال امروز در پمپ‌بنزین‌ها درپی حمله سایبری اتفاق افتاده است. گزیده اظهارات وزیر نفت در زیر می آید: اختلال امروز در پمپ‌بنزین‌ها درپی حمله سایبری اتفاق افتاده است. در حال حاضر ۱۶۵۰ جایگاه سوخت‌رسانی در سراسر کشور فعال است و به صورت دستی سوخت‌رسانی را انجام می‌دهد. […]